Krati-raamat/Tulihänna tegija äpardus

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

2.

Tulihänna tegija äpardus.

K. Kuusik Amblast.

Korra läinud waene wabadik targa juurde ja palunud: „Õpeta mind, kudas ma rikkaks wõiksin saada!“

Tark õpetanud ja üelnud: „Tee enesele tulihänd. Küll see sulle warandust toob. Saad warsti rikkaks! Kolm neljapäewa õhtut piad teda aga ristteel tegemas käima. Kahel õhtul tee ta walmis ja kolmandal muretse hing sisse!“

Mees otsinud koju minnes kõik kolud, kalud kokku, mis tulihänna tegemiseks tarwis. Läinud kohe neljapäewa õhtul ristteele tulihända tegema. Käinud kaks neljapäewa õhtut tegemas. Saanudki teise walmis. Kolmandamal õhtul läinud hinge sisse panema.

Parajasti, kui mees hakanud hinge tulihännasse panema, tõusnud hirmus kange torm ja tuul ja kiskunud tulihänna mehe käest puruks.

Mees saanud suure hirmuga koju jooksma.

Kohta, kus mees tulihända teinud, hüütakse praegu weel „Krati kohaks“.

Mari Kuusiku suust.