Krati-raamat/Tondi tegemine

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

3.

Tondi tegemine.

J. Landsmann Kadrinast.

Augumäe Samuel olnud kehwa mees. Mõtelnud, kudas enesele wõiks warandust koguda. Selle tarwis hakanud tonti tegema. Peaks pannud lõnga kera, käteks kaelkoogud, soolteks lõnga wihi, ristluudeks wankri ristpuud, tagapooleks kaks poolikut waagnat, silmadeks musta kassi silmad.

Kui tont nõnda walmis saanud, läinud Samuel Tõikwere arusse risttee peale tondile hinge sisse hüüdma. Esimese neljapäewa õhtul annud oma nimetissõrmest tondile kolm tilka werd ja hüüdnud ise: „Tule tonti, jõua tonti üle üheksa kiriku!“

Selle peale hakanud tont natukese liigutama. Samuel toppinud teise teiseks neljapäewa õhtuks kadaka põõsasse.

Teisel neljapäewa õhtul wõtnud Samuel tondi põõsast wälja, annud jälle nimetissõrmest kolm tilka werd ja hüüdnud ise: „Tule tonti, jõua tonti üle üheksa kiriku!“

Tont hakanud kohe ümber Samueli jooksma ja koleda äälega kisendama. Samuel aga wõtnud tondi kraest kinni ja toppinud ta tulewaks neljapäewa õhtuks jälle kadaka põõsasse.

Kolmandamal neljapäewa õhtul tõmmanud Samuel tondi põõsast wälja. Waewalt saanud tondile tilga werd anda, kui tont maast ülesse karanud, Samueli ümber jooksma hakanud ja Samueli nõjale püsti hüpanud.

Samuel ehmatanud selle üle ära ja pannud plehku. Kaks tilka werd jäenud andmata ja hüüdmine hüüdmata. Samuel saanud wersta maad küla poole jooksta, kui wanapagan ta Sia mäel kätte saanud. Kurat annud Samuelile tulise keretäie ja sõnunud ise: „Miks sa tööd algasid, kui sa ei lõpeta!“

Seda wiisi jäenud tont poole hingega ega saanud teisest asja midagi. Warsti tulnud hundid ja kiskunud tondi nirtsa närtsa lõhki. Kaua aega rippunud tondi jätised weel lepa otsas.