Krati-raamat/Puugi lepitamine

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

34.

Puugi lepitamine.

J. Tamm Sträkowast.

Ühel perenaesel olnud puuk. See kannud kõiksugu walmist toidukraami koju.

Sulased waadanud wiimaks järele, mispärast nende perenaene iga korra paja puhtaks pesnud, kui kottu wälja läinud. Koju tulles olnud pada ikka piima täis.

Sulane läinud kotta, kus pestud pada olnud. Näinud: madu ajanud paja ääre peal suust piima patta.

Teine kord läinud sellesama perenaese tüdruk ilma perenaese teadmata aita. Näinud: must kukk seisnud wilja salwe peal.

Tüdruk tahtnud kukke ära ajada, aga kukk ei läinud kuhugile. Kukk teinud tüdrukule hirmsa näo wasta.

Koju tulles ja lugu kuuldes läinud perenaene kohe aita ja hakanud wihast kukke paluma:

„Ei teadnud küla sinu koda,
Ei peremees sinu pesa,
Ei mamsel sinu maja!“

Selle palwe peale jätnud puuk-kukk perenaise nuhtlemata.