Krati-raamat/Puuk piima kallal

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

33.

Puuk piima kallal.

K. Sernudis Tartust.

Üks perenaene tahtis puuki saada. Seks wõttis wana luua, mähkis riidehilbud ümber ja wiis kolm neljapäewa õhtut ühe risttee peale. Seal laskis pahema käe sõrmest kolm tilka werd sinna peale. Nende weretilkadega müüs ta oma hinge wanalepaganale ära.

Nüüd oli puuk walmis. Kolmandal neljapäewa õhtul tuli talle elu ka sisse. Puuk hakas perenaesele wara kokku wedama.

Puugid armastawad wäga sooja piima.

Ühel õhtul lüpsnud perenaene lehma ära. Pannud piima patta tulele pudru keetmiseks.

Puuk tulnud koju. Piima nähes puuk kohe paja ääre peale.

Sulane näinud, et kole loom paja kallale läind. Sulane tõmmanud reha warre kätte, wirutanud puugile pähä. Puuk saanud hoobi, walmis olnudki.

Perenaene waranduse wedajast ilma.