Krati-raamat/Hingeta peremees

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

35.

Hingeta peremees.

H. Küle Wanamõisast, Hallistest.

Korra räägiti rahwa seas, et Penuja wallas üks peremees tulihännaks käia ja enesele seda wiisi warandust koguda.

Esmalt ei tahetud seda juttu hästi uskuda, aga pärast nähti ometi, et lugu tõsi on.

Korra käinud selle talu sulane kodu ligidal lepikus. Lepikus leidnud sulane peremehe selili maas lamawat, suu lahti.

Sulane saanud asjast aru. Käänanud peremehe ümber, nii et suu maa poole tulnud seisma. Jäenud ise ootama. Tahtnud näha, mis sünnib.

Hulga aja pärast näinud sulane wiimaks sitika tulewat. See lennanud sumisedes peremehe pea ümber ja otsinud suud.

Sulane käänanud wiimaks peremehe ümber, nii et suu jälle wana koha peale tulnud.

Waewalt olnud see sündinud, kui sitikas kohe suhu lennanud. Peremees härganud kohe ülesse, hõerunud silmi ja tõusnud kohe istuma.