Krati-raamat/Peremees ja sulane lendamas

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

36.

Peremees ja sulane lendamas.

J. P. Sõggel Paistu Kaarlist.

Peremees ja poiss tahtnud kahekesi Pärnu kontori aita tühendama minna. Nad otsinud kahekesi agariku alt kaks wana sia ruhit, wiinud neid suure kuuse otsa ja seadnud ilusasti kuuse okste peale — ruhwede otsad Pärnu poole. Mõlemad istunud ruhwedesse.

Peremees ütelnud: „Läki kuradi nimel!“

Ja kohe lennanud tulejoon kuuse otsast minema.

Poiss ei pannud peremehe sõnu hästi tähele. Poiss hüüdnud: „Läki Jumala nimel!“

Waewalt hüüdnud poiss neid sõnu, kui ruhi poisiga ühes kuuse otsast maha langenud.

Peremees waadanud tagasi. Näinud: poiss ruhwega kuuse all pikali. Käänanud tagasi, läinud poisi juurde. Tõrelenud poissi, et poiss teisiti hüüdnud.

Poiss olnud pool hingetu. Peremees wiinud poisi koju.

Peremees läinud, roninud uuesti kuuse otsa ja mis muud kui tulihännaks.

Külarahwas waadanud: tulihänd kadunud Pärnu poole.

Alles homiku jõudnud peremees koju. Toonud ööseselt käigult palju kallist wara kaasa. Ainult kaasa toodud riided olnud wähä ära kõrwenud.