Krati-raamat/Püssiga lastud tulihänd

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

26.

Püssiga lastud tulihänd.

Peeter Rootslane Wõnnu kihelk.

Ühel Wõnnu kihelkonna peremehel olnud tulihänd. Ei wõinud teist aga kusagilgi hoida. Käskinud tulihända ennast koeraks muuta.

Nõnda olnud see tulihänd mõni päew koer, mõni päew kass.

Korra muutnud tulihänd ennast jälle koeraks. Kolm jahimeest tulnud parajalt sinna ja pannud oma jahi saagi maha. Kohe tahtnud koer seda oma peremele wiia.

Seda nähes wihastasiwad jahimehed. Üks tõmmas püssi kätte ja andis koerale kaks pauku.

Koeral ei olnud laskmisest ometi wiga midagi. Koer muutis ennast kohe tulihännaks. Lendas katuse peale ja hakas seal tuld suust wälja ajama. Terwe maja süttis põlema.