Krati-raamat/Söömata jäetud tulihänd

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

25.

Söömata jäetud tulihänd.

D. Pruhl Metsikust.

Ühel talu peremel olnud kodu laudil tulihänd. Iga õhtu käinud peremees ise tulihända söötmas. Lõiganud mati leiwa palasid täis ja wiinud laudile.

Selle eest wedanud tulihänd peremehele raha, wilja ja kõiki kraami kokku. Peremees saanud seda wiisi kõige rikkamaks seal ümberkaudu. Ühel õhtul unustanud peremees tulihänna ilma söömata.

Ööse rõhunud tulihänd kohe laudi aampalgi katki.

Sest ajast saadik ei unustanud peremees tulihända iialgi enam ilma söömata.

Wiimaks surnud peremees ära. Peale surma näidanud peremees mitmele unes, et tall põrgus wäga sant koht olla.