Krati-raamat/Wiina ja tubakat

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

8.

Wiina ja tubakat.

D. Pruhl Metsikust.

Kaks poissi hakanud tonti tegema. Wõtnud kahla herne warsi ja läinud kolme risttee aru peale kolm neljapäewa õhtut. Poisid ütelnud: „Muud me tulihänna käest ei taha kui wiina ja tubakat!“

Kolmandal neljapäewa õhtul teinud poisid tuletikuga tulihännale silmad pähe. Ütelnud ise jälle: „Muud me tulihänna käest ei taha kui wiina ja tubakat!“

Tulihänd hakanud elama.

Poisid kohkunud hirmust looma nähes, pistnud jooksu. Tulihänd taga järele. Hüüdnud ise ikka: „Wiina ja tubakat! Wiina ja tubakat!“

Poisid jooksnud hirmuga külasse. Tulihänd külassegi järele. Kudas poisid wiimaks teise käest lahti pääsiwad, seda ma ei tea.