Krati-raamat/Tulihännale lubatud laps

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

21.

Tulihännale lubatud laps.

Peeter Rootslane Wõnnu kihelk.

Korra olnud ühel peremehel tulihänd. Peremees oli oma esimese lapse tulihännale lubanud.

Laps sai kolme kuu wanuseks. Siis hakas must kass lapse suu peal magamas käima. Küll katsuti kassi ära ajada, aga ei saadud teisest wõitu.

Kass lämmatas wiimaks lapse ära.

Seda wiisi oli tulihänd lapse enesele saanud.