Krati-raamat/Tulihänna peksmine

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

22.

Tulihänna peksmine.

J. Täht Wiljandi kihelk.

Korra elanud Wiljandi ligidal ühes talus niisugune tark mees, kes tulihänna ja tuulispasa kinnipanemise ja lahtilaskmise sõnu ja weel palju muud tarkust mõistnud.

Korra tulnud tulihänd küla poolt. Tark juhtunud seda nägema. Tark pannud tulihänna kohe külatänawasse tominga otsa kinni.

Linna woor läinud parajalt küla tanawast Tartu poole. Woorimehed waadanud imestades, kudas tomingas wärisenud ja kõikunud.

Tark ütelnud woorimeestele: „Andke talle igaüks üks sirakas piitsaga. Aga hoidke, et keegi enam ei anna. Sest tuleks wahest õnnetus. Kui ma ta lahti lasen, pange tähele, kuhu tulihänd läheb. Seal on ta kodu. Seal süütab ta ise oma maja põlema!“

Woorimehed teinud targa käsku mööda.

Selle peale lasknud tark tulihänna tominga otsast lahti.

Tulihänd lennanud kohe küla poole. Ühe pere katuse unkast läinud ta sisse. See tare hakanud warsti selle peale põlema.