Krati-raamat/Krati mets

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

5.

Krati mets.

O. Hintzenberg Tapalt.

Ambla kihelkonnas Kärawete wallas kannab üks metsa tükk krati nime. Nime saanud mets järgmist wiisi:

Olnud seal waene metsawaht. Katsunud kõik abinõuud ära, aga ei saanud jõukaks. Ei olnud teisel mõni päew õieti süüagi.

Hakanud wiimaks kratti tegema. Otsinud kõik tarwilikud asjad kokku, woki tükid ja kausi pooled.

Kahel neljapäewa õhtul teinud keha, kolmandal läinud hinge sisse panema. Wõtnud paberi ja nõela ise kaasa. Mees wilistanud.

Wilistamise peale tõusnud kange kohin. Kratt mehe käes hakanud nagu madu ennast wäänama ja kiunund ise wähä.

Seda nähes wisanud mees krati maha ja pannud putkama.

Sest saadik olnud mehel rohkem õnne. Saanud üsna järje peale.

Kratti pole keegi sealt korjama läinud. Mädanenud teine seal üsna ära.