Eesti uuem mütoloogia/Luutsiapäev

Eesti uuem mütoloogia
Matthias Johann Eisen

LUUTSIAPÄEV.

Luutsiast, Luutsinast ei tea rahvas midagi, aga natuke ometi ta päeva pühitsemisest; seda päeva hüütakse ometi vahel ka Luulse päevaks. Luutsiapäeval, 13. detsembril, aetakse „Luutsinat lakast kotti“ See kottiajamine esitab iseäralikku nalja. Kästakse kedagi kotiga laudi suu alla minna ja koti suud lahti pidada, et Luutsina laudilt kotti sajaks. Enne aga on pang vett laudile viidud. Kottiajaja läheb laudile ja kallab sealt all kotiga ootajale veepange kaela, ise üteldes, et Luutsina lõhkenud. — Luutsinapäeval ei tohi härgi ikkesse panna, muidu katkevad härgade sarved. — Luutsina mälestust tuletab Võnnu kiriku lähedal Luutsna soo meelde.