Arutelu:Tarkade Klubi

Sellel leheküljel pole arutelusid.

OTRS Ticket:2020041610005732

Kokkuvõte:

  • Tarkade Klubi toimetuse töötajate lugusid võib vabalt avaldada (CC-BY-SA 3.0);
  • teiste Eesti autorite puhul oleks hea igaks juhuks neilt enne üle küsida;
  • välisautorite puhul olid õigused soetatud kitsalt paberversiooni tarbeks ning neid ei tohiks ilma eelneva kokkuleppeta mujal avaldada.

Kruusamägi (arutelu) 16. aprill 2020, kell 13:52 (EEST)[]


Siin ajakirja esilehe arutelu alguses tuleks üheselt teada anda, et oldakse nõus kogu sisu avaldamisega litsentsi CC-BY-SA 3.0 all ja viidata vastavale OTRS-piletile.

Soovitan pealkirjad ette näha kujul Tarkade Klubi/jaanuar 2008 ja Tarkade Klubi/jaanuar 2008/Ajaloo ja keemia vahel. See hoiab ära võimalike nimekonflikte ja lihtsustab oluliselt navigeerimist.

Kas ajakirjaartikleid kirjutanud autoritele on vaja ette näha autorileheküljed? Võib-olla võiks piirduda mahukamate teoste autoritega?

Kas saaks siia lisatud materjalid varustada ka pdf- või djvu failidega, et Vikitekstide kui allika autoriteetsust oluliselt tõsta? (Nõnda nagu teiskeelstes Vikitekstides on suundumus kõik tekstid skannitud variantidega varustada.) 88.196.241.249 10. mai 2012, kell 12:08 (EEST)[]

Esialgu käib alles arutelu, et mida ja kuidas avaldada. Praegu on üleval üks artikkel nö näidisena.
Ma ei näe mingit põhjust, et miks ei peaks neile autoritele autorilehekülgi ette nägema. See, et tekst ei ole 400 lk, ei muuda neid vähem autoriks. Või ütleme, et luuletajad on üldse teisejärgulised autorid?
pdf- jms failide lisamine ei ole plaanis. Ajakirja puhul oleks see ka palju probleemsem, kui raamatu puhul.
Kruusamägi (arutelu) 10. mai 2012, kell 12:13 (EEST)[]
Navigeerimisest: ajakirja numbrite puhul võib seda vast tõesti rakendada, aga miks peaks seda tegema artiklite endi puhul? Kruusamägi (arutelu) 10. mai 2012, kell 12:17 (EEST)[]
Võimalike nimekonflikte vältimiseks ja samuti navigeerimise huvides, siis on artiklies automaatselt lingid vastava kuu artiklite loetelule ja ajakirja esilehele. Minu meelest on ka hea, kui artikli mingi muu laiema teose koossesu kuulumine pealkirja struktuurist välja paistab, nii nagu ilukirjanduslike teoste peatükkide puhulgi ja nagu näiteks selle ingliskeelse ajakirja ülesehituses. Küll jah, seni juhuslikul põhimõttel lisatud ajalehe artiklite puhul pole seda tõesti järgitud.
Nimekonfliktid eeldavad väga palju suuremat artiklite hulka ja ka siis on hõlpsalt võimalik sellest üle saada. Seega ma selle pärast ei muretseks.
Grupeerimine on kindlasti vajalik, aga kuna hetkel ei ole seda sellisel kujul tehtud ja mul on tõsine kahtlus selle otstarbekuses, siis paremal meelel ma seda väldiksin. Kruusamägi (arutelu) 10. mai 2012, kell 12:48 (EEST)[]
Nojah, nimekonflikt on ainult võimalus, otstarbekus tuleneb eeskätt navigeerimise hõlbustamisest ja ajakirja loogilise ülesehituse esiletõstetusest (vt ingliskeelset näidet). Ma ei räägi grupeerimisest. 88.196.241.249 10. mai 2012, kell 14:50 (EEST)[]

Siia tuleks ikkagi lisada selge ütlus selle kohta, et kogu ajakirja sisu (või vähemasti tekstiosa) avaldatakse litsentsi CC BY-SA 3.0 all, tõendada see OTRS-piletiga ning viidata ütlusega leheküljele iga artikli juurest. Praegu on ebaselge, kas iga ajakirja alguses toodud ütlus selle kohta, et materjalide levitamine väljaandja loata on keelatud, kaotab tõesti Vikitekstides avaldamisega seoses kehtivuse.

Samas, kuigi see ajakiri põhimõtteliselt sobiks siin avaldamiseks, kahtles siiki, kas selliselt ilma lisaväärtuseta, raskesti tõendatava autentsusega (ilma skannitud originaaltekstita) ja muidu ilma sellise peene lugerirakenduseta, millega originaalversioon on varasemast juba internetis kättesaadav, on siia kopeerimisel sügavat mõtet.

Kui siiski, siis ülalkirjeldatud pealkirjavormel lihtsustaks tõesti navigeerimist, iga artikli päisesse tekib siis link nii kuu sisukorrale kui ajakirja esilehele. Pikne 11. juuli 2012, kell 14:19 (EEST)

Kuna ennist oli jäänud see litsentsi osa välja toomata, siis korrigeerisin nüüd seda puudujääki. Imeline Teadus on tõesti nõus, et Tarkade Klubi tekstid selle litsentsi alla avaldatakse (kuigi välisautorite tekstid on ostatud vaid trükis avaldamiseks ja seega neile see luba ei laiene).
Ma ei saa aru, et mida sa pead silmas sellega, et "originaalversioon on varasemast juba internetis kättesaadav". Tarkade Klubi tekstid ei ole internetis avaldatud. Ikka ainult paberil.
Kuna materjal sisaldab kõiksugust pildilist osa ja muud sellist, mida ei saa vaba litsentsi alla anda või mille avaldamiseks veebis ei ole võimalik Imelisel Teadusel luba anda, siis on võimalik siin ära tuua ainult tekstiline osa.
Kruusamägi (arutelu) 2. august 2012, kell 14:44 (EEST)[]
Leidsin Tarkade Klubi numbrid siit.
Minu meelest on siiski vaja ka viidet OTRS-piletile, et luba poleks tõendatav ainult sinu kaudu ja et ta oleks tõendatav ka siis, kui sina parasjagu või enam Vikitekstides (ja Vikipeedias) aktiivne pole. Pikne 2. august 2012, kell 18:49 (EEST)
Sinna pani Olesk need üles vahetult Tarkade Klubi ilmumise lõppemise paiku ja tegelikult pidid need üles jääma ainult väga piiratud ajaperioodiks. Samuti nagu ma eelnevalt mainisid: osale sisule puudub tegelikult õigus seda veebis avaldada. Seega seisavad need seal sisuliselt nõnda kaua, kui leidub esimene isik, kes sellele tähelepanu juhib ja siis neid seal ka enam ei ole.
Antud hetkel ei ole ma sugugi kindel, et kuidas OTRS märgise osas talitada. Samuti ei ole juba mitu kuud need märgised minu üleslaetud Commonsi fotode juurde tekkida tahtnud ehk WooteleF-i aktiivsus selles osas on võrdlemisi madal. Kruusamägi (arutelu) 2. august 2012, kell 20:53 (EEST)[]

Kruusamägi, ütlesid teises arutelus, et DIGAR-i tõttu on Tarkade Klubi artiklite järele siin vajadus mõneti ära kukkunud ja vist, et sul pole huvi nendega edasi tegeleda. Inglise vikis mõnel juhul kustutakse poolikuks jäänud tekste. Siin tingimata ei pea sellepärast kustutama, aga siiski: kui see sisu jääb siin eeldatavasti poolikuks ja ühtlasi pole sul ka mahti luba kinnitada nii nagu ette nähtud, siis kas võiks seni üles pandud artiklid kustutada? Pikne 8. aprill 2020, kell 16:06 (EEST)[]

Tänasel hetkel oleks loa kinnitamine väga lihtne. Omamoodi oleks küll pigem küsimus, et kuidas seda teha (sest ega see ei ole ilmne, et mis see OTRSi plärakas tähendab ja kust selle leidma peaks). Võin selle kirjavahetuse sinna arhiveerida ja siia samasse ka selle OTRSi märke panna, aga kas sellest piisab? Ja nagu öeldud, siis see oleks kõige väiksem probleem.
Kustutamiseks ma põhjust ei näe. Kruusamägi (arutelu) 8. aprill 2020, kell 20:52 (EEST)[]
Esialgu ja üldjuhul võiks piisata lihtsalt märkusest, et sellise litsentsi all avaldamise kohta on OTRS-is sellise numbriga pilet. Eks selle kohta, mis on Wikimedia OTRS, saab igaüks hiljem selgitavaid märkusi lisada ning kuskil teises vikis on need selgitused ka muidu leitavad. Inglise vikis on näiteks nii: en:Talk:Free Speech Flag. Varem olen ma ühe sinu antud piltetinumbri Vikipeediast siia üle toonud.
Kuna antud juhul ei käi luba terve teose kohta, siis oleks hea ka täpsustada, milliste osade kohta see täpselt ikkagi käib. Kas või juhuks, kui keegi soovib Tarkade Klubi artiklite siia lisamist jätkata. Pikne 9. aprill 2020, kell 10:04 (EEST)[]
Eeldan, et sellega on nüüd korras. Kruusamägi (arutelu) 16. aprill 2020, kell 13:54 (EEST)[]
Naase leheküljele "Tarkade Klubi".