Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/12

Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


sellepärast, et suurem hulk ajaloo kirjutajaid oma tööd üksteise järel on teinud, millega hulga tõendused tihti ühe ainsa mehe otsuseks kokku kuiwawad. Sellepärast ei tohiks nende wastu käimine mitte kaela kohtu wääriline süü olla. Kui seda, mis siin õigeks olen pidanud, põhjustega ümber lükatakse asja tundjate poolt, siis wõib see ainult meie ajaloo teadust edendada ja tema sõpru rõõmustada. Tõe poole püiame meie ju igaüks.

Tartus, juuli kuul, 1892.

Raamatu kirjutaja.