Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/54

See lehekülg on heaks kiidetud.

ja pöörab siis sirmi sinnapoole, kust tuult peab tulema (Der Esten abergl. Gebr., lk. 109).

Saare meremehed käivad enne merele sõitu surnuaial riste selles suunas käänamas, millisest tulev tuul neile sõiduks soovitav. Isegi metsas seotakse selles suunas kahe puu ladvad kokku.

Kõneldakse koguni tuulepaeltestki. Tuule-emal on tuulepaelad, mille külge tuule-ema tütred ei tohi puutuda. Tütar puutub külge, pael pääseb lahti, tekib kange tuul. Tuule-ema tuleb koju, tapleb lastega. Sellepärast öeldakse tuule vingumise puhul: Tuule-ema uriseb lastega, tuuletütred nutavad!

Liivlased teavad kõnelda mõndagi tuule-emast, keda tormi tõusu puhul püütakse ohvritega lepitada. Tuule puuduse puhul katsutakse teda nagu Eestis vilistamisega äratada. Varemal ajal viidud putru värava tulbale ja pandud lusikas nõnda sisse, et vars sinnapoole, kust tuult soovitud. Varssi tõusnudki sealtpoolt tuul. — Rehepeksu ajal pandud vanasti vilja tulba peale ja kutsutud tuule-isa ja tuule-ema sööma (O. Loorits, Liivi usund, 36).


Vikerkaar.

Vikerkaar kannab rahvasuus ka vikatkaare ja ammukaare nime. Viimane nimi osutab sinnapoole, nagu oleks muiste vikerkaart arvatud müristaja ammukaareks; vikerkaar jälle sinnapoole, nagu vikati niidetud kaareks. Vikatkaare nime on mõnel pool pikerkaare nimest arvatud tekkinud olevat.

Järvamaal nimetatakse vikerkaart Kalevipoja hobuserauaks; selle kaotanud vägimees kord läbi mere ratsutades. Hobuseraua taevasse sattumise kohta ei teata tavalisesti seletust anda. Võiks oletada, et see valjul ratsutamisel taevasse karanud, just nagu Karl XII hobuseraud Pärnu sõidul kahekordse maja katusele.

Vikerkaart arvab rahvas merest vett joovat, et siis vihmana maad kasta. Saarlased väidavad, vikerkaarel olla härjapea, mis jõest vett enesesse neelab (Osiliana, lk. 50).

Vikerkaar esineb ilmadegi ennustajana. Paistab taevas kaks vikerkaart, tunnistab see, et vihm varssi üle jääb. Mida rohelisem ja selgem vikerkaar, seda rohkem sajab vihma, mida selgem punane värv, seda rohkem tuleb tuult, öeldakse Pärnumaal. Viljandi pool seletatakse, et vikerkaar hommiku või õhtu pool tähendab head ilma, põhja pool palju vihma. Talvine udu-vikerkaar öösi kuupaistel kuulutab tormiseid ilmu.


54