Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/50

See lehekülg on heaks kiidetud.

tähe langevat, on valetanud või ülepea pattu teinud (Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube, 264). Madjarlased väidavad, et tähe mahasadamisel kas keegi sureb või hing puhastustulest vabaks pääseb (Am Urquell IV, lk. 27). Ülepea läheb madjarlaste arvamine tähtede kohta meie omadega kaunis ühte.

Tähed esinevad rahvale ilmade ettekuulutajaina. Kui jõuluajal rohkesti tähti säramas, tähendab see, et järgmisel aastal palju kariloomi sünnib; ei näha tähti taevas, puudub loomadel sigidus. Ka uue aasta kohta maksab sama väide, arvatakse Alistes. Ei sära tähed taevas ülepea heledasti, kuulutab see niiskeid ilmu, tähtede sätendamine aga alati külma.


50