Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/48

See lehekülg on heaks kiidetud.

ots tumedalt, tuleb külm sügise ja külm kevade. Saarlased väidavad, et kui sügisel põhjapoolne Linnutee ots hele, tuleb alles peale jõulu lund, kui lõunapoolne ots hele, enne jõulu (Osiliana, lk. 48).

Germaanlased nimetavad Linnuteed Wuodans Weg = W.-tee. Mitmed indo-euroopa rahvad peavad Linnuteed pühaks teeks, mida mööda jumalad taevast maa peale tulevad. Leedulastel on see lindude tee, venelastel kas teekäijate puhkepaik, ehk tee Jeruusalemma, ehk Batõi tee raudmägedest põrgusse (Афанасьев, Поэт. воззр. III, lk. 284).

Suure Vankri tekkimist seletab rahvasuu järgmist viisi: kord läinud mees metsa, härg vankri ees. Äkisti karanud hunt metsast välja härga murdma. Vanaisa ei olevat hundile luba annud loomi murda, kui nad töös või aiste vahel. Sellest käsust üleastumise pärast tõstnud Vanaisa härja kõige vankriga ühes hundiga taevasse, et nad sealt hoiatuseks paistaksid. Hundi rakendanud ta härja kõrvale vankri vahele. Võrulased teavad, et ka härja omanik, kelle nimi Peedo, taevasse tõstetud (Hurt, E. astron. 25); kaugemal ei tunta Peedo nime, vaid räägitakse lihtsalt mehest ilma nime nimetamata ega teata mehe taevasse tõstmist, vaid ainult hundi, härja ja vankri tõstmist. Võrulased nimetavad vankrit omaniku nime pärast Peedo vankriks. Muidu öeldakse veel, et hunt veab vankrit metsa poole, härg kodu poole ja vanker sellepärast vähe viltu on.

Paradiisi väravad. Üks tähesalk kannab Paradiisi väravate nime. Nende väravate tekkimise kohta kõneleb rahvasuu: vanaõelus rikkunud paradiisi ära. Viimaks jäänud veel ilusad paradiisi väravad järele. Rikkuja kavatsenud neid ära varastada ja suurde sohu matta; võtnud kaks poissi kaasa, rakendanud hobuse vankri ette ja sõitnud väravaid ära tooma. Hobune komistanud teel vastu kivi, sattunud komistades aisale, murdnud aisa. Vanapagan saatnud poisid metsast uut aisa tooma. Vanataat ärganud seni unest üles, näinud, et paradiisi väravad ära viidud, aga vanapagan nendega teele kimpu jäänud. Vanataat toonud kohe väravad taevasse ja pannud vankri ja poisi kõik koos taevavõlvile.

Põhjanael esineb tähtede kuningana, kõik muud tähed rändavad ta ümber. Nagu enne tähendatud, on ta see nael, telg, mis taevast kinni peab ega lase maha sadada. Keegi arvas kord, nagu oleks põhjatäht Taevataadi iste ehk asupaik, kuid niipalju kui ma märganud, ei ole seesugune arvamine kuigi laialt rahva seas tuttav. Laplasedki nimetavad seda tähte


48