Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/43

See lehekülg on heaks kiidetud.

Noorel kuul kasvatab vihm pikad juuksed.

Noore kuu vihm on igale asjale sigiduseandja.

Noorel kuul raiutud puud hakkavad ruttu mädanema.

Noorel kuul tuleb vikatit lasta taguda, et niidetud heinamaal ädal hästi kasvaks.

Noorel kuul lastagu juukseid lõigata, et uusi asemele kasvaks; vanal kuul lõikamise järel hakkab juukseid peast ära tulema.

Noorel kuul niidetakse lambaid: vill hakkab hästi kasvama.

Lina keelatakse noorel kuul külvata, niisama niisugusel ajal, mil kuu ja päike korraga taevas näha. Rahvasuu ei anna ometi noore kuu mõju suhtes linade külvamise kohta seletust.

Noorel kuul sündinud lapsed ja loomad saavad kasvavalt kuult väge ja jõudu, edenevad ise palju enam kui vanal kuul sündinud lapsed või loomad.

Noorel kuul sündinud isikud ei upu ära.

Kuna muidu haigusi vanal kuul arstitakse, arvatakse kasulikuks soolatüükaid noorel kuul liiva peal hautada.

Noorel kuul roogitakse hobuse suud, niisama puhastatakse heinamaad, et rohi paremini kasvaks.

Noorkuu edendab kasvu, edendab aga ka mädanemist, nimelt hakkavad haavad mädanema. Haigeil võtavad valud hoogu, surm nõuab sagedamini enesele lõikust. Tiisikusepõdejad surevad vanast kuust noorele kuule ülemineku ajal.

Hädaohtlikuks peetakse suremist noorel kuul, sest niisugusel puhul peab surm lõikust edasi (Vigala).

Kuu loomisest arvates ustakse igal päeval iseäralik mõju olevat. Kui kuu enne lõunat luuakse, võib seda päeva esimeseks kuupäevaks arvata, kui aga pärast lõunat, jääb see päev arvest välja. Meeles pidades, et aasta jooksul 13 korda kuud luuakse, võib iga kuupäeva kohta järgmist ütelda, iseäranis aadrilaskmise suhtes:

  1. Halb päev, kaotab inimese jume.
  2. Võib halltõbe tuua.
  3. Võib suurt tõbe saada.
  4. Halb päev, võib äkilist surma tuua.
  5. Veri kuivab inimesest ära aadrilaskmisel.
  6. Hea päev.
  7. Halb päev, kaotab söögi-isu.
  8. Võib sisikonda vaevata.
  9. Võib pidalitõbe tuua.

43