Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/42

See lehekülg on heaks kiidetud.

Noor kuu mõjub kaasa tulevase teisepoole nägemiseks. Esimest korda noort kuud nähes võetakse samast kohast, kus seistakse, vasaku jala alt puru, pannakse ihupõue ja heidetakse magama; selle peale tulla unes tulevane teinepool nähtavale.

Rattarummu puud tuleb noorel kuul raiuda, et rumm lõhki ei läheks, ratta pöiapuid aga vanal kuul, — siis on rattad hästi kerged.

Kaski raiutakse noorel kuul.

Noorel kuul puhastatud heinamaal hakkavad kännud võsuma.

Noorel kuul tapetud sea liha kasvab pajas keetes, vanal kuul tapetud kahaneb või hakkab mädanema (Vigala).

Noorel kuul sündinud inimene peab vaevalist elu elama.

Noore kuu ajal võib kuraditki välja kutsuda. Selleks vilistatakse kolme noore kuu neljapäeva õhtul lausa taeva all. Kolmandal korral enne vilistamist tehakse surnukirstu mõõdupuuga ring enese ümber; selle peale ilmub vanajätis.

Lambaid niidetakse ikka noorel kuul, aga kui lambad hästi ei sigi, tuleb neid kolmel niiduajal vanal kuul reedesel päeval niita, — siis sigivad jälle hästi.

Tehakse või värvitakse noorel kuul voodit, asub sinna palju lutikaid ja kirpe.

Minnakse noorel kuul kosja, seisab noorik kaua ilus (Simuna).

Nähakse noorel kuul midagi unes, läheb see unenägu pea täide (Audru).

Kui mihklipäev noorel kuul, saab sel aastal loomatoiduga läbi.

Noorel kuul parem loomi osta kui vanal kuul.

Noorel kuul ostetakse ostmisi, — siis ei vähene raha ja ostetud kaup edeneb hästi.

Noorel kuul hobuseid rautada on parem kui vanal kuul; noorel kuul tehtud rauad seisavad kauemini all kui vanal kuul tehtud.

Noorel kuul sündinud härikvasikas on tugevam kui vanal kuul sündinud, lehmikvasikast saab parem piimalehm kui vanal sündinud vasikast; iseäranis head piimalehmad tulevad neist, kes noorel kuul pehme tuule puhul ja saju all sündinud (Hiiu).

Lehiseid lõngade kollaseks keetmiseks lõigatakse noorel kuul, — siis ei kaota lõngad värvi.

Sõnnikut tuleb noorel kuul vaikse ilmaga vedada.

Noorel kuul mahapandud kartulid ajavad kasvu taga; kasvab ainult valgeid juuri (Koeru).

Noorel kuul mahatehtud kartulid kasvatavad hästi alla, vanal kuul mahatehtud aga lehti (Vigala).


42