Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/242

See lehekülg on heaks kiidetud.

tappa, sest siis oleksid loomad kärvanud. Endised kodu-ussid erinenud praegustest madudest; endised olnud kas valged või vahakarva.

Madude austamist ja teenimist tuleb sellega seletada, et muistsed rahvad neid surnute hingedega kuidagi ühendusse seadnud. Keegi maja surnu esineb mao näol majarahvale. Muistsed kreeklased kujutasid surnuhinge tavalisesti mao kujul. Roomlased pühendasid kodumaod majahaldjale. Prof. K. Krohn mainib, et kass ja koer majahaldja, mõnikord aga isegi metshaldja kujul esinevad (Suom. run. usk., lk. 142).

Läänemaal väidetakse, et maod niisama püha Jüri valitsuse all seisavad kui hundid; mujal pannakse püha Jüri valitsuse peale vähe rõhku ega nimetata neid püha Jüri poisikesteks. Ülepea ei ole ma Läänestki püha Jüri iseäralikku mõju madude kohta kuulnud. Palju enam toonitatakse seda asjaolu, et mõni isik ussisõnadega maod täiesti oma meelevalla all hoiab ja nende üle valitseb, mitte ainult kodumadude üle, vaid ka kõigi väljas asuvate madude üle. Tihti esineb mõni vana sõdur „madude taltsutajana“, lastes madusid sadade kaupa metsast, soost, rabast välja tulla ja jälle ära minna, kuna kedagi hammustanud madu sel puhul hammustatud haava peab puhtaks lakkuma ja ise lakkumise peale lõhkema.

Rahva arvamise järele sünnitavad maod poegi oksendamise teel. Hädaohus söövad nad aga pojad ära, et sedaviisi poegi õnnetuse eest kaitsta. Keelega nõelab madu, sabaga viskab ta mürki haava. Mao keele otsas leidub iseäraline nõel nõelamiseks. Siiski ei saa madu muidu nõelata kui iseäraliku loaga „ülevalt“. Pärast päeva loojaminekut puudub maol luba nõelamiseks. Kord juba nõelanud madu tuntakse vahasest sabaotsast.

Lääne-Nigula kiriku-käsikirja järele on seitsmendas ja üheksandas põrgus maod, kes kesknädalati ja reedeti mitte-paastujaid ja sakramendipõlgajaid piinavad, aga ka neid, kes vaeseid, leski ja vaeslapsi ei aidanud (Õp. E. Selts, Map. IX, 219).

Eesti vanad jutud teavad juhtumusi, et nõid kellegi neiu või noormehe maoks moondanud. Iseäraliku julguse tagajärjel, enamasti, kui madu suudeldakse, kaob nõiduse vägi ja maost saab kas nägus neiu või ilus noormees. See motiiv kuulub ometi rahvusvaheliste motiivide hulka.

Eestis kuuldakse mõnikord uskumist, et madu inimese uinumise ajal inimese suust sisse poeb ja inimesse jääb. Inimene tunneb vahel niisugusel puhul suurt tuska, vahel aga ei ilmu halbu tagajärgi. Teatakse isegi juhtumust, et naine


242