Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/237

See lehekülg on heaks kiidetud.

Sipelgaid peetakse maja ehitamise koha määrajaiks. Paras koht on maja sinna ehitada, kus rohkesti sipelgaid; kõige parem sinna, kus mustade sipelgate pesa: niisuguses majas käib elanikkude käsi hästi (P.-Jaagupi).

Sipelgad tükivad siis elumajja, kui nende pesa lõhutud. Aidatakse aga sipelgapesa ehitada, ei tüki nad iialgi majja (Risti).

Sipelgad kaovad ära, kui lepane kepp sipelgapesasse püsti lüüakse ja iga pühapäeva lõuna-ajal kaildusid (?) võetakse; paari nädala jooksul kaovad sipelgad pesast (P.-Jaagupi).

Mitmes suhtes toovad sipelgad muidu veel edu: Kolm peotäit sipelgaid raputatakse oma piiri pealt laadaleviidavale loomale selga, siis ilmub palju ostjaid (Rannu).

Paadi emapuuks võetakse puu, millel sipelgapesa juurel ja linnupesa ladvas, siis on paadil ikka kalaõnne (Sõrve).

Tiibadega sipelgatest olgu nimetada, et need vihma ette kuulutavad (Vigala).

Soomes arvatakse maahaldjas ennast sipelga kujul näitavat. Uude kohta asudes tõstetakse kivi üles ja vaadatakse, mis värvi sipelgaid seal, — seda värvi loomad edenevad kõige paremini (K. Krohn, Suom. runojen historia, lk. 142).


Maod ja ussid.

Rahvas ei tee alati õiget vahet mao ja ussi vahel, vaid segab mõlemaid mõisteid, nimetades jalapikkust põõsa-alust niisama ussiks kui vihmaussi või mõnd muud ussikest. Rahva mõistete järele käies ei ole järgnevateski ridades ikka selget vahet tehtud mao ja ussi vahel, sest rahvasuu näiteks tunneb ainult vaskussi, kuna õiguse pärast tuleks vaskmadu ütelda.

Alguses puudunud maod sõna õiges mõistes maailmas täiesti. Otsustatud madusid luua mürki maa seest välja imema. Madude looja kohta erinevad rahva teated. Ühed teated teevad madude loojaks Vanataadi, teised aga vanapagana. Madude loomist Vanataadi poolt võime mõista — Vanataat tahtis inimesi maamürgi eest kaitsta, luues sellepärast maod mürgi kaotajaiks, kuna madude loomine vanapagana poolt meile täiesti hämaraks jääb. Käib ju ometi vanapagana püüd selle peale inimestele kahju teha, inimesi hävitada. Seda ülesannet täitis just maamürk. Miks lõi vanapagan madusid, kes, nagu rahvasuu teab, inimesi palju vähem surmasid kui maamürk? Madude loomist vanapagana poolt


237