Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/22

See lehekülg on heaks kiidetud.

Päevapojast laulavad setukesed veel muulgi puhul. Neiu läheb metsa tegema luuda.

Metsas juhtub neiule vastu


Edo ilma, pääva poiga — —

See vastutulija

Aije mull rinda riidlemae,
Aije kaala kakkelema,
Riibi rinnast, kakki kaalast,
Riibi mo rinnaristikiida,
Kaki kaalatsid.

(Setukeste laulud I, 14.)

See edo ilma, päevapoega röövib neiult ta ehteid. Neiu aga paneb vastu, võtab vöölt noa ja torkab röövijale rindu.

Tapi ärä edo ilma,
Edo ilma, pääva poiga.

Nuttes ruttab neiu koju vanemaile juhtumust jutustama. Vanemad kiidavad tütart selle eest, et tütar päevapoja tapnud. Teisenditest kuuleme, et neiul tapmiseks veel teine põhjus olnud: röövija tahtnud neiu augi riisuda. Au kaitsmiseks tapab ta siis kallaletungija.

Nagu dr. O. Kallas näidanud, langeb päevapoja laul selle laulu teisendite hulka, mis nime all „Suisa suud“ tuttavad (Wiederholungslieder der estnischen Volkspoesie, lk. 298—334). „Suisa suud“ nimeline laul kõneleb niisama, et neiu metsa läinud luuda tegema. Sulevi mäele jõudes näeb neiu:

Sääl seisis Sulevipoega,
Sulevi, Kalevipoega.

See Sulevi, Kalevipoeg kipub neiu au riisuma, kuid neiu torkab talle pussi rindu. Kuna mujal Eestis kallaletungija Sulevi, Kalevipoja nime all esineb, kannab ta Setumaal „edo ilma, päevapoja“ nime. See neiu au riisuda püüdev päevapoeg leiab seega neiu käe läbi surma.

Veel teist päevapoega tunnevad eesti rahvalaulud:

Udres, Kudres poisikene,
Udres, Kudres, kuu sulane,
Kuu sulane, päeva poega,
Pilve tüttere pidaja,
Malle tüttere magaja — — —
Magasid salu siessa,
Meie metsa keskeella.

(Eesti rahvalaulud, lk. 137—138.)

22