Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/213

See lehekülg on heaks kiidetud.

Jookseb koer vanasse kohta tagasi, tuleb talle järele minna, ta küljest kolmest kohast karvu lõigata ja need karvad ta pesa alla panna, — siis ta jääb paika pidama.

Mõnes kohas lõigatakse koera südame kohalt tükk karvu ära ja pannakse lõksuga ahjunurka seinaprao vahele, — siis jääb koer paigale.

Kipub koer külasse kaasa, lõigatakse ta karvu ja pannakse seina vahele, — siis ei kipu enam. Ka aitab, kui koera pekstakse, siis teda peksukeppi lastakse nuusutada ja kepp koera nähes tuppa lae alla pannakse.

Antakse koera eest kindatäis soola, ei võta ta võõraid omadeks.

Kui koera nuusutatud leiba süüakse, või oma hammaste jälgedega leiba koerale antakse, või kui koer söögi ajal inimese silmi vahib, tulevad inimesel koeranaelad.

Koera ei tohi müristamise ajal toas ega hoones pidada, sest kurivaim poeb koera saba alla, pikne aga otsib kurivaimu ja lööb koera maha.


Kass.

Kass on vanapagana sulaste tõugu, vanapagana sulastest sündinud. Kord lubab vanapagan mehele ainult sel tingimusel hobuse tagasi, kui mees jõuluõhtul ta kolm korda kümnekaupa saadetud sulastele süüa annab. Mees lubab. Jõuluõhtul tuleb mehe juurde vana sant — vist Jumal — öömajale. Varssi ilmub kümme meest vilja nõudma. Sant moondab nad hiirteks. Järgmised kümme nõuavad liha. Sant moondab nad kassideks. Sest saadik on kassid maailmas (Dähnhardt, Natursagen III, lk. 172).

Teise teate järele loonud vanapagan ise Taevataadi hiirte murdjateks pikkade ninadega kassid. Taevataat võtnud aga kasside ninade otsast tükid ära, et nad hiiri nii kergesti kätte ei saaks. Sest ajast peale on kassid nudininadega (Miks, 47).

Kassi kaudu loodeti vanal ajal rikkaks saada, Neljapäeva-õhtul pandi must kass kotti, tehti 99 sõlme ette, viidi kiriku juurde ja käidi kolm korda ümber kiriku. Rahvajutu järele tulnud siis vanapagan küsima, mida müüa. Vastatud, et jänes. Vanapagan annud kotitäie raha kassi eest, müüja aga pidanud kohe jooksu pistma, et enne kolmest teeharust üle pääseda, kui vanapagan sõlmed avanud. Joostes ei tohtinud tagasi vaadata. Kassi eest saadud rahaga tulnud rikkus majasse.


213