Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/208

See lehekülg on heaks kiidetud.

Kui lambaid jõkke pehme tuule ajal viiakse pesta ja pea pehme tuule poole hoitakse, kasvab lambale pehme vill. Niisama sünnib, kui lambaid noore kuu ajal pestakse või niidetakse. — Igal noore kuu neljapäeval visatakse Pärnumaal lammastele linaseemneid selga ja öeldakse: „sigige kui linaseemned!“


Siga.

Siga on inimesest loodud. Kui Jeesus Jeruusalemma ratsutas, puges juut vaati, et Jeesust hirmutada. Vaadis hakkas ta röhkima ja mürama. Jeesus küsis, kes on vaadis. Juut vastas, et siga. Jeesus vastu: Kui siga, siis olgu siga! Selle ütluse peale moonduski juut seaks. Sest saadik ei söö juudid sealiha, et mitte oma ligimesi süüa (Dähnhardt, Natursagen II, lk. 104). Teisendi järele ei moondunud hirmutaja vaadis seaks, vaid karuks (Miks, 51). Sea kõhualuse niitnud vanapagan paljaks ja nii on see tänapäevani jäänud (K. Hansu ja vanapagana lugu, lk. 81).

Siga on kurivaimude tõugu. Jeesus ise ajas kurivaimud seakarja. Viimsel päeval tõusevad kõik surnud üles, vesi annab oma surnud välja, tuli omad, aga keda siga söönud, need ei tule kuskilt.

Seasõnniku vedamise ajal tuleb sea pesa tervelt ära võtta ja pärast jälle tervelt lauta viia, — siis saab emis sel aastal palju poegi. Kui meesterahvas pesa sisse viib, sünnib suurem jagu kulte; kui naisterahvas — emiseid.

Kui seajala liikmeid sea pessa viiakse, saab siga palju põrssaid (Viljandis).

Külast põrsast tuues ei tohi kotisuud kinni siduda, — muidu ei söö põrsas pärast enam. Kodus tõstetakse põrsas kotiga ahjukummile, et hästi suureks kasvaks. Külast toodud põrsast ei tohi kellelegi näidata, et ära ei nõiutaks (Helme).

Kui emisel esimesed pojad paaris, ei olnud neist asja, kui aga paaritud, — võidud häid sigu loota (Võru).

Sea-õnn kaob, kui ühe emise põrssaid kolm tükki korraga ära antakse.

Reedel ei tohi iialgi teisest perest siga tuua: niisugusest seast ei saa midagi.

Noorik viidud Läänes vanasti ämma poolt seaküna juurde, kust ta kolm korda pidanud seasööma võtma ja suhu pistma.

Et emis põrssaid ära ei sööks, suitsutatakse sea pesa ja põrssad ära; suitsu lastakse läbi sõela-aukude põrsaste peale.


208