Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/171

See lehekülg on heaks kiidetud.


Neljapäev.

Nädalapäevade seast seisab õnnetoomise poolest neljapäev esimeses reas, iseäranis aga neljapäeva-õhtu. Neljapäev edendab kõiki iseäralikke ettevõtteid ja kõrvaldab õnnetusi.

Muiste esindas neljapäev eestlastel niisama kui germaanlastel pühapäeva. Pühapäevaks saamise põhjust seletab rahvasuu järgmiselt:

Maailma loomisel teinud Jumal neli päeva tööd, vaadanud neljapäeva-õhtul töö peale tagasi ja olnud tööga väga rahul. Selle mälestuseks peetakse neljapäeva-õhtut (Tapa).

Teisendi järele olnud Jumal kord kitsikuses. Kutsunud korra järele kõiki nädalapäevi enesele appi. Ükski ei aidanud. Viimaks halastanud neljapäev jumala peale, talle appi minnes. Sest saadik hakatud neljapäeva pühapäevaks pidama. Hiljemini jäänud ta pühapäevasest iseloomust küll ilma, aga selle õhtu pühitsemine kestab seniajani edasi (Russow, Livl. Chronik, lk. 100).

Neljapäeva pühaks pidamine põlvneb igatahes germaanlastelt, kes teda oma jumala Thori auks pühitsesid. Muistsed eestlased omandasid germaanlastelt Thori ja Thoriga ühes ka osa ta kultusest, muu seas neljapäeva (Wuttke, D. d. Volksab. 70). Saksamaal pühitseti neljapäeva pühana XVII aastasajani; viimase aastasaja alguses ei olnud pühitsemine veel lõpnud (Anhorn, Magiologia, lk. 133). Skandinaavias on uuema ajani neljapäeva-õhtut peetud (Wilse, Spydeberg, 419).

Kõige tähtsam neljapäev on kadu-neljapäev, nimelt see neljapäev, millal kuu hakkab kahanema. Sellel kadu-neljapäeval on kõige hõlpsam kahjulikke loomi kaotada. Kirpude kaotamiseks vaja sel päeval luud teha ja selle luuaga pühkida. Sel ajal murtud oksaga prussakaid lüüa kaotab prussakad.

Kadu-nejapäeval katsuvad neiud isegi teada saada, kes on nende tulevane peigmees. Sel õhtul minnakse õue ja loetakse 12 taevatähte. Niisugust tähtede lugemist korratakse kahel järgmisel neljapäeval. Isik, kes peale seda neiut kõige enne teretab, on ta tulevane peigmees. Juhtub üks neist kolmest neljapäeva-õhtust pilves olema, nii et tähti ei saa lugeda, on katse nurja läinud ja peab asja järgmisel kadu-neljapäeval uuesti otsast algama.

Neljapäeva-õhtul võib ette võtta üliloomulikke asju ja näha üliloomulikke olevusi, kurivaimusid. Neljapäeva-õhtul tehakse puuki, neljapäeva-õhtul vilistatakse ristteel vanapagan välja,


171