Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/148

See lehekülg on heaks kiidetud.

silmad niisuguse teo kaudu, mis toonud muutust korralikku olukorda, ja ta leiab hõlpsamalt väljapääsu-tee. Mõnel puhul käändakse peale jalavarjude ja rõivaste isegi sukad ümber. Peakatte — mütsi, kübara — ümberpöörmisest rahvateated ei kõnele, aga tuleb oletada, et kui abi täieline pidi olema, neidki oli vaja ümber pöörda.

Tuleviku teadasaamiseks peab tihti abi andma mingi ettevõtte tagurpidi kordasaatmine. Vana-aasta õhtul — vahel mõnel muulgi õhtul — vaadatakse tagurpidi üle õla peeglisse, kus soovitavat isikut loodetakse näha. Niisama visatakse kinga: Seistakse kas püsti ja visatakse king selja taha või aga heidetakse pikali, pannakse võõras king jalga ja visatakse siis üle pea — seega tagurpidi — ukse poole. Kinga seisukorra järele pärast mahakukkumist ennustatakse tulevikku. — Vana-aasta õhtul pannakse sõel, ka rangid, tagurpidi pähe ja käiakse 3 korda ümber kaevu, siis nähakse kõik uue-aasta õnned ja õnnetused ära. — Jaaniöösi ristteel 9 korda tagurpidi üle õla vilistamine toob tulevase teisepoole nähtavale. — Pärast lõikust viskavad neiud sirbid üle õla. Kelle sirp kõige kaugemale ulatub, saab veel sel aastal mehele.

Arstimiste puhul tehakse mõnd taiga tagurpidi. Külmatõve põdemisel minnakse allikale ja visatakse kolm kivi üle õla allikasse. Lehmi harjutatakse uue koduga sedaviisi, et neid tagurpidi aetakse õue, võetakse õuest kivi, piiratakse kiviga möödapäeva 3 korda ja visatakse kivi toobrisse või kaevu, kust loom joonud. — Loomahaigust arstib omanik, minnes tagurpidi hommikupoolse akna juurde ja sõrmust või preesi aknast välja visates.

Võtab neiu pahema jala suka, pöörab pahempidi, — näeb ta unes tulevast teistpoolt.

Tagurpidi, üle õla, antakse 9 korda kellelegi suud, — siis paranevad suu kärnad (Hanila).

Hobuserangid pannakse kaela tagurpidi ja sõidetakse külmatõve pealetulekul ristamisi mööda tuba, — siis kaob tõbi (Jüri).

Tagurpidi ei tohi käia, — isa jääb haigeks (Tõstamaa).

Üle vasaku õla ei tohi tagurpidi vaadata, — muidu nõiub vaataja nähtud looma ära. — Pannakse kogemata rõivad tagurpidi selga, saab sel päeval tapelda.

Tagurpidi jalgapandud pastla külge seotakse kilk, minnakse aknast tagurpidi välja ja sammutakse naabri piirini, — siis kaovad kilgid (Rõuge).


148