Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/140

See lehekülg on heaks kiidetud.

ringi taga varitsev vaenlane ta kohe käest või jalast kinni haarab ja ringist välja kisub.

Veel tuntakse Eestis juhtumusi, et mingisuguse suurema ala ümber, kus võimatu nööri tõmmata või nähtavat joont vedada, lihtsalt käiakse ja sammudega see ala nagu ümber piiratakse. Niisugusel puhul tuleb vähem küsimusse sissepääs kui väljapääs. On näiteks mõni mets sedaviisi ümber sammutud, ei pääse sellest ümbersammutud metsast loom vähemalt välja; inimeste kohta puuduvad selles suhtes teated. Nimelt olen kuulnud huntide, karude jne. tagaajamisel säärasest ettevõttest; isegi madu ei pääse piiratud alast üle. Ümberpiiratud alast ei saa metsloom kuhugi mujale põgenema. Kas metsloom enese ees niisugusel puhul mingisuguse võitmata takistuse näeb, jääb hämaraks, kuid inimeste ja isegi hobuste kohta teatakse mõnel puhul rääkida, et nende ette ilmub kas tuld või vett või midagi muud.

Kui kogematagi kolm korda ümber lapse käiakse, jääb lapse kasvamine kängu. On niisugune äpardus juhtunud, tuleb täiskuu ajal käia kolm korda vastupidises suunas, — siis hakkab laps jälle kasvama (Boecler-Kreutzwald, Der Esten abergl. Gebr., lk. 61).

Piiramine kas lõngaga, nööriga või muud viisi langeb igatahes rahvusvaheliste kommete hulka. Juutide vana jutt kõneleb, et vaarao nõuandjad ja peanõiad Iiob, Ietro ja Balaam kogu Egiptuse nööriga ümber piiranud, nii et keegi sealt ei pääsnud põgenema; kui keegi nööri juurde tuli, ei pääsnud ta nöörist üle; ainult Iisraeli lastel õnnestus üle pääseda (Eisenmenger, Neuentdecktes Judenthum II, 439). Ühes taani rahvalaulus kõneldakse maa ümberpiiramisest raudahelatega, et tollita keegi sisse ega välja ei pääseks (Grundtvig, Danmarks Gamle Folkeviser III, 281). Teisis taani rahvalauludes köidavad kangelased punaseid siidpaelu elu kaitseks oma kiivrite külge.

Mitmed saksa muinasjutud tunnevad säärast kaitsvat lõnga või nööri, näiteks Kuhn, Westphälische Sagen I, 116 nr. 124; II, 42 nr. 110; Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch II, 204 jj.

Nagu linna või kantsi ümberpiirav müür ehk vall linnale ehk kantsile peab kaitset pakkuma sõjaväe vastu, niisama ka maagiline lõng või nöör vaimliste vaenlaste vastu. Punane lõng või nöör muudab ümbritsetud ala taabuks, mille külge puutumine või rüvetamine oleks raskestikaristatav kuritegu, millist isegi kurivaimud ei tahaks teha.


140