Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/135

See lehekülg on heaks kiidetud.

Nagu Eestis, ustakse Saksamaalgi, et neetud nurmed enam vilja ega neetud rohumaad rohtu kanna. Nagu Eestis, tuntakse Saksamaalgi majasid, millel lasub mingisugune needmine või sajatamine, — neis ei või elada (Wuttke, Der d. Volksaberglaube, 222). Eestis ustakse veel, et kui maja peal on vanne, siis sesse majja ilmub mingisugune vaim, mõnikord selle vaim, kes vande avaldanud. Kuritöö mõjub niisama kui needmine — kuritöö järel käib saatuse vanne. Pole siis ime, et mõnest kohast, kus mingisugune kuritegu korda saadetud, nagu Porkunist, Kiltsist jne., kõneldakse, et seal ilmunud vaim, kes majarahvale rahu ei annud. Kuritegu on lepitamata; sellepärast käib vaim kuriteo kohal viibijaid kollitamas; ta kaob alles siis, kui süü kuidagi lepitatud. Süü lepitamine on mõnigi kord ühendatud kristluse kommete täitmisega.

Niisama võib kuriteo vanne käia maa kohta, ilma et see oleks seotud sõnusse, nagu Kalevipoja sajatus heinamaa kohta. Koht, kus Kullervo oma õe ära naernud, sai tunda niisugust kõlblusevannet: „nurm nuttis, rohi närtsis, õied õhkasid“ ega hakanud hiljemini selles kohas enam midagi kasvama (Kalevala XXXVI, 307—318). Eestist ei ole mulle säärast kõlblise vande tagajärge maa kohta silma puutunud.

Iiri rahvausu järele peab iga sajatus langema selle peale, kellele ta määratud. 7 aastat lehvib ta õhus ja võib igal silmapilgul selle peale langeda, kellele ta määratud. Lahkub kaitseingel inimesest, võtab sajatus õnnetuse, haiguse või kiusatuse kuju ja langeb sajatatud isiku peale (Grimm, Deutsche Mythologie II, lk. 1026).

Eestist ei ole ma jälgi leidnud abinõudest sajatust kahjutuks teha, olgu siis, et tuhka visatakse sajataja jälgedesse. Kuidas tuhk suudab hävitada sajatuse maagilist mõju, selle kohta rahvasuu seletust ei anna. Germaanlased väidavad, et sajatuse mõju võib paralüüsida ainult vastunõidumine, ilma et tavalisesti ometi antaks näpunäiteid, mida niisugusel puhul teha. Igatahes on raske ennast kaitsta sajatuste tagajärgede eest, kuna tõotuste puhul palju vähem raskusi tekib ähvardava hädaohu kõrvaldamiseks.

Mingisuguse kavatsuse teostamiseks ja mingisuguste sihtide saavutamiseks otsitakse abi nõiasõnust. Siin ei ole koht neist pikemalt kõnelda; riivan neid mööda minnes, eriti neid, milles paganus ja kristlus teineteisele kätt annavad.

Ei või nimetamata jätta kolmainsuse nimega ühendatud nõiasõnu, milles vaimulik aine üliloomulise ainega, ütlen parem nõiduse andmetega paari pandud. Need nõiasõnad püüavad


135