Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/115

See lehekülg on heaks kiidetud.

Juuste lõikamiseks kiidetakse kõige paremaks noore kuu kolmandat päeva, vastlapäeva ja maikuu kolmandat päeva. Naisterahva juukseid lõigatakse lambaraudadega; lõigatud juuksed pannakse vasaku jala kinga ja viiakse lammastelauta sõnnikusse. Pärast lõikamist minnakse vaatama, missugune loom kõige esmalt silma puutub. Kõige soovitavam on hobune ja harakas, sest neil on pikad sabad. Lühikeste sabadega loomi nähes hakkavad juuksed katkema (Vigala). Vastlapäeval lõigatud juuksed viivad tüdrukud hobuse laka alla lootuses, et neil siis juuksed peas hästi pikaks kasvavad; tuleb aga pärast lõikamist harakas vastu, kaovad juuksed koguni (P.-Jaagupi).

Teisal kästakse juukseid vastlapäeval 7 korda sugeda, et nad hästi kasvaksid (Kadrina). Sedasama sünnib, kui esimene poeg pead piirab või kui kauemaks ajaks räästatilkade alla minnakse seisma (Rapla). Veel tehakse tingimuseks, et lõikaja kindaid käes kandku (P.-Jaagupi). Ehk neiu läheb ahju lõhna peale, laseb silmad kinni siduda ja juuksed ära lõigata. Lõigatud juuksed paneb lambaraua pära vahele, keerutab kolm korda ümber pea ja ütleb: „Kasva, juukse, sirgu, juukse, sirgu hästi suureksi!“ Seepeale lööb lõikaja neiule kord pea, teine kord selja peale, tuleb ahju pealt maha ja lööb kolmas kord ahju külje peale. Nüüd avatakse neiu silmad. Niisuguse tembu järel kasvavad nii pikad juuksed, et ahju pealt maha ulatuvad (Pärnu).

Naisterahva juukse kasvamine jääb kinni, kui juukseid läbi peo tõmmatakse (Võrumaa).

Tekib küsimus, miks pandi surnuile puusärki ja vahel isegi hauda juukseid kaasa (Wiedemann, Aus d. inn. u. äuss. Leben, lk. 478). Enne on juba tähendatud, et slaavlaste arvates pärast surma küüsi vajatakse kõrge mäe otsa ronimiseks. Tuleb oletada, et juukseidki peeti tarvilikuks. Eestist ei ole seda küll kuulda, aga slaavlastest teatakse, et Manala sild olla õlekõrre tugevune või juukse paksune (Hämäläinen, Ihmisr. sub., lk. 23). Surnud näikse sedaviisi küüsi ja juukseid vajavat Manala raskuste võitmiseks. Juuste kohta tuleb teises ilmas arugi anda.

Juustel ja kehakarvadel on peale selle veel suur tähtsus nõidumise puhul. Juuksed ja karvad esinevad maagiliste abinõudena ühenduse sobitamise küsimuses. Eriti arvatakse juustest ja karvadest palju abi saavat paarimineku edendamiseks. Kõige lihtsamaks abinõuks tuleb pidada hankida karvu või juukseid sellelt, keda soovitakse omandada, ja kanda neid enesega. Ehk aga lõigatakse kaenla alt karvu, keedetakse


115