Lehekülg:ENSV ÜVT 1968, 35.djvu/13

Selle lehekülje õigsus on tõendamata.
Nr. 35
Art. 249
– 437 –


Lisa nr. 2
kodanike ettepanekute, avalduste ja
kaebuste lahendamise korra juhendi
juurde
Kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebuste registreerimise
lauajuhend
Reg. nr. 1
Avalduse saabumise kuupäev 2
Avaldaja perekonna-, ees- ja isanimi 3
Aadress 4
Kust avaldus saabus, kaaskirja nr. ja kuupäev 5
Avalduse sisu kokkuvõte 6
Kuhu või kellele lahendada antud. Lahendamise ülesanne ja kuupäev 7
Kontrolli tulemus. Avalduse kohta tehtud otsus 8
Vastuse nr. ja kuupäev. Toimiku nr., kus säilitatakse materjale 9
Märkused korduva avalduse saabumise kohta 10
Märkus.
Lahter 7. Kui avaldus kuulub edasisaatmisele struktuursele allasutusele, võib seda resolutsiooni kohaselt väljastada ilma kaaskirjata. Teise süsteemi asutusele kuuluvuse kohaselt edasisaatmine toimub tingimata kaaskirjaga sama registreerimisnumbri all.
Lahter 10. Korduva avalduse või järelepärimise puhul märgitakse lahtrisse saabumise kuupäev ja selle kohta tehtud uus korraldus.