Krati-raamat/Tont linaseemnetest kuhja tegemas

Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

12.

Tont linaseemnetest kuhja tegemas.

H. Põder Wiljandist.

Korra läinud üks peremees Riiga. Riias näinud mees ühes kohas nööri sees wana luua kontsu ja wanu wihtasid. Mees kohe küsima: „Mis asjad need on?“

Mehele wastatud: „Need on tondid. Kui sa ühe enesele ostad, saad nii palju raha, kui ise iganes tahad!“

Mehel kohe himu üht enesele osta. Saanud kaubale. Wõtnud ühe luua kontsu enesele.

Koju minnes arwanud mees aga kaupa pettuseks. Wisanud luua kontsu kraawi. Ütelnud: „Mis ma närust koju wean!“

Enne kui mees aru saanud, olnud luua konts wankres tagasi. Mees wisanud uuesti kraawi. Uuesti wankresse tagasi. Nii sündinud mitu korda.

Wiimaks jätnud mees luua kontsu rahule. Sõitnud koju, heitnud magama. Ööse tulnud aga ostetud elukas mehe juurde ja küsinud tööd.

Mees ütelnud pool uniselt: „Mine, tee õue puhtaks! Pane sõnik sia lauta!“

Mindud homiku sigu söötma. Ei pääse lauda ligigi! Siad kõik sõniku alla maetud. Tarwis enne hoolega kaewada, enne kui sigade juurde pääseb.

Nüüd alles tulnud mehele meelde, et ta Riiast luua kontsu kaasa toonud ja et see temalt ööse tööd küsinud.

Teisel öösel tulnud kole elukas jälle tööd küsima. Nüüd lasknud mees enesele raha tuua. Kolmandal öösel lasknud mees põllud ära künda ja neljandal öösel kõiksugu wilja koju tuua.

Wiimaks lõpenud mehel kõik töö otsa. Ei olnud elukale enam midagi teha anda. See aga käinud iga ööse tööd nõudmas.

Mees olnud teisega päris hädas. Läinud sõbrale häda kaebama.

Sõber ütelnud: „Muidu sa temast lahti ei saa, kui sa talle niisugust tööd ei anna, mis ta ei jaksa ära teha. Sull on karjamaal mägi. Löö sinna pikk latt püsti. Selle lati otsani lase teda lina seemne kuhi teha. Seda ta ei wõi teha. Küll ta siis ära põgeneb!“

Mees teinud sõbra õpetust mööda. Löönud lati mäe külje peale püsti ja käskinud lati ümber lina seemne kuhja teha. Küll kannud teenija waim linaseemneid kokku, aga kõik weerenud mäest alla. Kui kõik ilmaaegu olnud, pannud linaseemnete kandja punuma.

Mees läinud homiku waatama. Kuhi pole weel poolest wardastki saadik olnud, aga ümberringi olnud mitu wakamaad lina seemneid täis.