Kategooria arutelu:Teosed

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Varem tuli see kategooria kaasa malliga Teos. See võeti jaanuaris sealt ära põhjendusga "ei ole vaja seda kategooriat iga teose juurde". Tuleks täpsustada, milliste teoste juurde siis on seda kategooriat tarvis. Saksa viki samanimelises kategoorias paistavad olevat kõik tekstid, sh ajaleheartiklid. Minu meelest on kaks loomulikku lahendust: teha nagu saksa vikis või jätta siia ainult kategooriad nagu inglise Vikipeedias. Kui tahta mahukamaid teoseid eraldi välja tuua, tuleks teha vastavate žanrite kategooriad.

Ja konkreetsete teoste nimelisi kategooriaid nagu "Kalevipoeg" või "Tallinna narrid ja narrikesed" pole minu meelest sellisel kujul tarvis, kuna neis sisalduvad peatükid on niigi täpselt sama hästi seotud teose esilehe kaudu. Niisamuti võiksid lihtsuse huvides üldjuhul olemata olla autoritenimelised kategooriad, sest sama autori teosed on niigi seotud iga teose ja peatüki juures viidatud ning teoste loetlemiseks mõeldud autorilehe kaudu. Pikne 24. juuni 2012, kell 22:15 (EEST)

Naase leheküljele "Teosed".